Viden om syn

december 6, 2022 Viden om syn

Dovent øje

Det er aldrig for sent at behandle et dovent øje

Tidligere mente man, at synsproblemer, hvor det ene øje bruges mere end det andet, skulle opdages og behandles inden 6-års alderen, men det har vist sig, at selv voksne kan forbedre deres syn og måske endda rette det helt ved hjælp af speciel terapi.

Øjet

Øjet bliver holdt på plads af små, meget stærke muskler, og når musklerne strammes på den ene side af øjet samtidig med, at de slapper af på den anden side, drejer øjet. Hjernen kontrollerer bevægelserne af disse muskler, sådan at begge øjne bevæger sig sammen. Hjernen skal sørge for, at øjnene bevæger sig i samme retning, så de begge kan fokusere på den samme genstand på samme tid.Øjnene er nødt til at følges ad, for at man kan få et enkelt og klart syn.

Når en person ser på en ting, kommer lyset fra genstanden ind i øjet og fokuseres på nethinden (retina) bagerst i øjet. Her foregår en kompliceret kemisk proces, som gør lyset til nervesignaler, som går fra begge øjne til hjernen. Når disse signaler når hjernen, samles de og omdannes til ét “billede” af det, man ser på. Samordningen af informationer fra begge øjne er en utrolig vigtig del af synet. Det er herfra, vi får vores afstandsbedømmelse og 3-dimensionale syn.

Synsproblemer som amblyopi og skelen forstyrrer samordningen mellem øjnene og hjernen og skaber forvirring.

Amblyopi

Amblyopi opstår, når hjernen undertrykker signalerne fra det ene øje permanent. Forbindelsen mellem det ikke-fungerende øje og hjernen er meget dårlig, og hjernen ignorerer eller undertrykker de fleste af øjets signaler for at undgå forvirring med synsindtrykket fra det andet øje. Amblyopi behandles ved små børn blandt andet ved at stimulere det dårligst seende øje ekstra, – med f.eks. tegning og papirklip. Men det er ikke nok kun at styrke synet på det dårlige øje. Barnet skal også lære at bruge øjnene sammen.

Synstræning både hos optometristen og hjemme kan ofte rette de underliggende årsager til amblyopi. Resultaterne kan ses allerede efter et par måneder hos små børn, medens større børn kan være op til et år om at reagere på behandlingen.

Behandlingen af voksne er grundliggende den samme, men det tager længere tid, før resultaterne ses. Patienterne udfører øvelser udviklet til at forbedre fokusering og bedømmelse af rummet omkring dem.

Når både amblyopien og de underliggende årsager er væk, er resultaterne permanente. Kan problemerne ikke rettes helt, må patienten blive ved med øvelserne af og til samt regelmæssige undersøgelser hos optometristen for at bevare den bedst mulige synsfunktion.

Amblyopi kan gøre det vanskeligere at læse, gribe en bold eller parkere en bil. Sådanne aktiviteter kræver en ekstra indsats for at kompensere for visuelle begrænsninger. Desuden finder nogle mennesker med amblyopi det svært at bruge f.eks. kikkert og microskop, fordi øjnene ikke samarbejder særlig godt, eller de lukker det ene øje, når de læser.

Skelen

Ved skelen kan hjernen ikke “finde ud af ” at styre øjenene, så de følges ad. Det ene øje kan dreje indad eller udad eller måske vandre rundt i forskellige retninger. Skelen kan være til stede hele tiden eller kun, når personen er træt, syg eller dybt koncentreret om en ting.

Ofte skyldes skelen forvirring i de signaler, der går mellem øjnene og hjernen. Udviklingsvanskeligheder hos et barn kan give problemer med at styre øjnene, så de begynder at skele. Skelen kan også forårsages af et traume, feber eller i sjældne tilfælde, fordi der mangler en muskel. Spastiske lammelser, ubevidste bevægelser af øjet og infektioner er andre mulige årsager.

Jo yngre man er, jo nemmere er det at lære den korrekte måde at bruge øjnene på. Ligesom at gå og tale kan disse evner læres og udvikles hele livet. Tidlig opdagelse og behandling af funktionelle problemer hos en optometrist er derfor vigtig.

Ved skelen sender øjnene forskellige billeder til hjernen, hvilket kan føre til tydeligt forvirrende synssignaler og dobbeltsyn. Hjernen vil dog efterhånden ignorere eller undertrykke signalerne fra det ene øje for at se klart. Dette mærkes ikke, idet der ingen smerte er, og for hjernen føles det bare, som om det ene øje er lukket. Samlingen af øjnenes billedinformationer forstyrres, og dette fører til mange visuelle problemer, hvoraf det mest synlige tegn er skelen.

Behandlingen af skelen og amblyopi sker ved træning af synet hos en behavioral optometrist. Optometrister med denne særlige uddannelse tilvejebringer de situationer og forhold, der er nødvendige for at lære at få fuld og automatisk øjenkontrol.

Hvordan opdages amblyopi og skelen?

Ved fødslen er et barns øjne ikke velkoordinerede, men efter et par uger lærer barnet oftest at bevæge øjnene sammen. Hvis et barns øjne bliver ved med at være ukoordinerede, kan det være et tegn på et synsproblem under udvikling som f.eks. amblyopi eller skelen.

Forældre, som lægger mærke til usædvanlige øjenbevægelser, bør kontakte en optometrist. Tegnene kan være så utydelige, at forældre og lærere ikke opdager amblyopi eller skelen hos små børn. Derfor er det vigtigt, at forældre bringer deres børn til undersøgelse hos en optometrist i 3-års alderen og en gang årligt herefter.

Jo tidligere et synsproblem opdages, jo nemmere er det at rette det.

Et godt syn er guld værd !!


Award winning creative agency

Oculi Optik tilbyder synsprøver og et unikt udvalg af briller af høj kvalitet og komfort. For os handler det om god service, og at du får det optimale ud af dine briller.