Viden om syn

december 7, 2022 Beskyt dine øjne, Viden om syn

Adfærdsoptometri 

(oversættelse fra amerikansk folder)

Hvad er adfærdsoptometri?

Adfærdsoptometri = Behavoral optometri = Neurooptometri

Du er måske ikke klar over det, men dit synssystem bringer dig utrolig mange informationer om din omverden. Når du ser på noget, “ser” du ikke bare med dine øjne; du rubricerer, identificerer og analyserer – alt det foregår i dit synssystem.

Behavioral optometri er et udvidet område af optometrisk praksis. Når du besøger din behavioral optometrist, vil du måske lægge mærke til, at undersøgelsen er anderledes. Du vil blive undersøgt for nogle specielle synsfærdigheder, og du vil få svar på dine spørgsmål om synet. Endvidere får du den nødvendige vejledning for at udvikle de evner, som sikrer et effektivt synssystem.

Hvorfor behavioral optometri?
Vore forfædre havde “jæger-øjne” for at overleve i vildnisset; deres syn var programmeret til at få øje på vildt og fjender på afstand. I de sidste 100 år har vi været tvunget til at beskæftige os med nærarbejde i lang tid ad gangen, og det heraf opståede stress på synssystemet har givet mange symptomer og problemer.

Hvis du har hovedpine, sløret syn, trætte, rindende eller kløende øjne, eller andre synsrelaterede problemer, ved du allerede, hvor ubehageligt synsstress kan føles. Dit ubehag kan hænge sammen med den store mængde arbejde, der lægges på synet ved arbejde på nært hold.

Hvis du er studerende, læser du næsten tre gange så mange bøger, som dine bedsteforældre gjorde. Hvis du er ansat på et kontor, bruger du sandsynligvis dit synssystem til nærarbejde i flere timer. Hvis du arbejder med computere, bruger du meget af din dag til at se på skærmen. Disse opgaver kan alle føre til synsstress.

Selv om du har normalt syn, kan du have problemer med nærarbejde. At du kan se klart, betyder ikke, at du kan se effektivt på nær, hvor det meste af arbejdet foregår.

Der er en løsning
Din behavioral optometrist har studeret effekterne af synsstress. Gennem brugen af nøje udvalgte stressreducerende og forebyggende linser samt synstræning, kan selv de mest stressfulde, synskrævende arbejdsforhold lindres.

Mere om behavioral optometrister
Din behavioral optometrist tager et holistisk udgangspunkt med dig som en hel person og dit syn som en del af systemet. Din behavioral optometrist arbejder med dig og dine børn i stedet for at gøre noget ved dig.

Du eller dine børn vil blive hjulpet til at udvikle de vigtige synsmæssige færdigheder, som, specielt i forbindelse med læsning og computerbrug, kræves i det moderne samfund, men også med en afgørende vægt lagt på den naturlige udvikling af det menneskelige syns- system.

Selv voksne og professionelle uden mærkbare synsproblemer kan forbedre deres ydeevne gennem synstræning.

Hvem har brug for en behavioral optometrist?
Behandlingen hos en behavioral optometrist er stort set brugbar for enhver. De følgende vil især få glæde af behandlingen:

  • Børn i alle aldre, men specielt børn, som lige er startet i skolen.
  • Børn, som har problemer med læsning eller indlæring.
  • Børn, som virker ukoordinerede i sportsgrene, der kræver meget af synet.
  • Børn, som anses for værende adfærdsvanskelige.
  • Børn, som læser ringere, end de egentlig burde i forhold til alderen.
  • Enhver, som dyrker atletik eller boldsport, og som ønsker forbedrede resultater.
  • Enhver, som arbejder med computer.
  • Enhver, som har et synskrævende arbejde.
  • Enhver, som har brændende, kløende eller sviende øjne, samt synstræthed uden sygelig årsag.

P.S. I oversættelsen er “Behavioral Optometrist” direkte oversat til “behavioral optometrist”, men ofte vil man se det oversat til “adfærds optometrist”. Denne betegnelse er også meget dækkende, når der ved “adfærd” forstås både den fysiske og psykiske væremåde under èt.

Adfærd har dog ofte lidt fejlagtigt en klang af ”problemer”, hvorfor vi i dag hellere bruger ”neurooptometri”

Adfærdsoptometri vil således altid søge efter de grundliggende årsager til synsproblemer og ikke blot symptombehandle en fejl.

Et godt syn er guld værd!


Award winning creative agency

Oculi Optik tilbyder synsprøver og et unikt udvalg af briller af høj kvalitet og komfort. For os handler det om god service, og at du får det optimale ud af dine briller.